Color Grading In Premiere

trancanh.tada · Tháng Tư 18, 2020

Khoá học chia sẻ tất cả kiến thức mình đã hệ thống lại được – ngoài ra có rất nhiều Tip – Trick đúc kết kinh nghiệm trong quá trình làm việc – mà có thể rất rất lâu sau các bạn – nhất là các bạn mới vào nghề mới có thể tiếp cận được (nhanh thì 1 năm 2 năm – lâu hơn thì tuỳ năng khiếu)

Về giảng viên

trancanh.tada

2 Khóa học

Open Registration

Khóa học Bao gồm

  • 7 Bài học
Chuyển đến thanh công cụ